matavimų sprendimai skaitmeninės statybos projektams

matavimai.lt – tai kompleksinis tradicinės geodezijos statybose ir 3D lazerinio skenavimo sprendimas, nuo koordinačių tinklo įrengimo, statybvietės planavimo iki išpildomųjų nuotraukų ir kadastro bylų parengimo statinio pridavimui. 

3D lazerinis skenavimas statybų aikštelėje

3D skenavimas statybvietėje – tai priemonė, leidžianti greitai ir tiksliai užfiksuoti esamą situaciją bei sumažinanti laiko sąnaudas, kurias reikia skirti darbui statybų aikštelėje.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuvoje ypatingų ir visuomeninės paskirties statinių statyboje pradedama taikyti BIM metodologija. Užsienio šalyse darbo ir projektų rengime pagal BIM projektinius modelius jau daugiau nei dešimtmetį naudojamas lazerinis skenavimas.

Darbai atliekami tiek tradiciniais tiksliais geodeziniais prietaisais, tiek dalyje darbo etapų pasitelkiant 3D lazerinį skenavimą

Lazerinio skenavimo metu gaunama tiksli skenuojamo objekto kopija – skaitmeninis dvynys kompiuterio ekrane. 

Skenuoti duomenys gali būti pateikiami įvairiomis formomis:

 • 3D taškinis modelis – kad galėtumėte patys analizuoti ir vertinti skenuotą medžiagą savo kompiuterio ekrane.
 • Vektorizuotas reikiamo statinio ar jo dalies 3D modelis, kuriuo naudotis galėsite be specializuotos programinės įrangos neišeidami iš savo kabineto;
 • Reikiamo statinio ar jo dalių 2D brėžiniai, juos galėsite atsispausdinti ir analizuoti pagal poreikius.  
 .

Laikančiųjų konstrukcijų ir stogo geometrijos fiksavimas ir palyginimas su 3D/BIM modeliu

Laikančiųjų konstrukcijų ir stogo geometrijos skenavimas padeda sėkmingai įvertinti esamą situaciją objekte.

Net jei rekonstruojant pastatą planuojama palikti esamas laikančiąsias konstrukcijas, ar užbaigtas tik vienas naujai statomo objekto statybų etapas, visada svarbu žinoti ar esama situacija yra tokia kokia turėtų būti. 

 

Nauda statytojui:

 • Galima įsivertinti ar atlikti darbai ir esama situacija atitinka reikalavimus ir projektą.
 • Jeigu yra nuokrypių viršijančių tolerancijos ribą, prieš pradedant kitą darbų etapą darbo projektas gali būti sėkmingai patikslintas.

Atlikus lazerinį skenavimą ir paruošus 3D taškinį modelį, galime parengti ataskaitą, kaip esama situacija atitinka projektinius 3D modelius.

Skenavimas prieš apdailą

Lazerinis skenavimas prieš atliekant apdailą – tai būdas išvengti papildomų išlaidų koreguojant jau paruoštas konstrukcijas.

Dauguma konstrukcijų į statybvietę atvažama jau pagamintos, ir jas tereikia pastatyti į numatytą vietą. O jeigu nepavyksta, nes detalė ar konstrukcija yra šiek tiek per maža, ar per didelė? Atlikus lazerinį skenavimą prieš apdailą galėsite įvertinti net mažiausius neatitikimus tarp realios situacijos ir darbo brėžinių ir laiku ištaisyti skirtumus.

 

Nauda statytojui: 

 • Darbo projektų tikslinimas pagal esamą situaciją padeda išvengti perdarymo, kai pagaminta detalė ar jau į vietą atvežta konstrukcija neatitinka realių matmenų.
 • Žinant sienų ar kitų paviršių tikslius plotus galima tiksliai įsivertinti darbų ir reikalingų medžiagų kiekius.

Naujai įrengtų inžinerinių komunikacijų fiksavimas prieš apdailos darbus

Inžinerinių komunikacijų 3D skenavimas prieš atliekant apdailą – tai sprendimas, padedantis išvengti iššūkių keičiant inžinerines sistemas, perplanuojant erdves objekte.

Atlikus visus apdailos darbus staybvietėje ir paruošus pastatą užbaigimui, didžioji dalis inžinerinių komunikacijų lieka paslėpta po apdaila. Nors yra inžinerinių komunikacijų išdėstymo projektiniai brėžiniai, realybėje tikslios jų montavimo vietos gali skirtis nuo projekto.

Nauda statytojui:

 • Eksploatuojame pastate prireikus atlikti patalpų korekcijas ar įrengti naujas komunikacijas, bus žinoma informacija apie inžinerinių komunikacijų realią, o ne projektinę padėtį.

Esamos situacijos fiksavimas plotų skaičiavimo ataskaitoms rengti

Paviršių ploto skaičiavimai bei norimų objektų 3D lazerinis skenavimas – tai tikslumą užtikrinantis būdas užfiksuoti esamą situaciją ir tinkamai įvertinti medžiagų poreikius.

Rengiantis modernizuoti daugiabutį ar užbaigus statyti naują pastatą, naudinga žinoti kokie yra paviršių plotai, tam kad būtų galima numatyti būsimų darbų apimtis, patikrinti ar atlikti darbai atitiko sutartyje numatytus kiekius.

Nauda statytojui:

 • Tikslūs plotai darbų apimčių skaičiavimui prieš pradedant darbus.
 • Pilni statinio išorės ir vidaus duomenys kadastriniams planams ar išpildomųjų parengimui užbaigus statybas.
 • Tiksli grafinė ir tekstinė medžiaga kilus teisiniam ginčui dėl sutartyje numatytų kiekių.

3D matavimo rezultatų publikavimas

3D matavimų rezultatų publikavimas – tai gautų 3D duomenų pateikimas ir prieiga visiems projekto dalyviams.

Komunikacija tarp projekto dalyvių ir priežiūrą vykdančių asmenų yra svarbi viso projekto įgyvendinimo metu. Debesų platformoje įkelti 3D matavimo duomenys yra prieinami visoms šalims, o bendradarbiavimą palengvina galimybė interaktyviai komentuoti, žymėti reikalingas vietas. Taip taupomi kompiuteriniai resursai, išvengiama klaidų ir neatitikimų, pasidalinus ne naujausiu brėžiniu ar nuotraukomis.

Nauda statytojui: 

 • Visi projekto dalyviai naudoja tą pačią medžiagą ir gali interaktyviai bendrauti.
 • Taupomas laikas kelionėms į objektą, nes skaitmeninė kopija yra kiekvieno kompiuterio ekrane.
 • Užbaigus statybos darbus galima duomenis naudoti pastato valdymui ir eksploatacijai. 
 

kokybė

 

matavimai.lt sprendimui įgyvendinti jėgas suvienijo ilgametę geodezijos paslaugų statybų sektoriuje patirtį turinčios įmonės: 

UAB Matininkas”

UAB Geostartas” 

bei lazerinio skenavimo pradininkai Lietuvoje UAB Terra modus”

Mūsų kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal tarptautinį ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 standartą.